Rekisteri- ja tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä Tanssiurheiluseura Revontulitanssijat ry  
Postiosoite: Ounasvaarantie 15, 96400
Rovaniemi Käyntiosoite: Ounasvaarantie 15, 96400 Rovaniemi
2. Rekisterinpitäjän  vastuuhenkilö  Puheenjohtaja Kalle Rantanen
2a. Rekisterin vastuuhenkilö Rahastonhoitaja Erkki Viero
2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa Puheenjohtaja Päivi Mylläri ja rahastonhoitaja Erkki Viero
2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot Tietosuojavastaava Erkki Viero, Tanssiurheiluseura Revontulitanssijat ry puh. 0400 698 974 
3. Rekisterin nimi Jäsen- ja osallistujarekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus Laskutus ja tiedottaminen seuran toiminnasta.
5. Rekisterin pitämisen peruste Tarvitaan toiminnan pyörittämiseen.
5a. Rekisterin tietosisältö Yhteystiedot (etunimi, sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero) Jäsenyyteen liittyvät tiedot kilpailijat ja toimihenkilöt
5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät Paikallinen tietokanta ilmoittautumisten rekisteröintiin ja yhteystietojen tallentamiseen.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään sekä alle 18-vuotiailta huoltajalta.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 9. Rekisterin suojauksen periaatteet Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Manuaalinen aineisto on käytössä vain tietosuojavaltuutetulla ja tuhotaan käyttämisen jälkeen välittömästi. Sähköinen jäsen- ja osallistujarekisteri on suojattu käyttäjäsalasanoin ja rekisteriin pääsee käsiksi vain käyttöoikeudet saaneet henkilöt.
10. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:
  • tietojen tarkastusoikeus
  • tietojen korjaaminen ja poistaminen
  • tietojen käsittelyn rajoittaminen - tietojen siirto-oikeus
  • vastustamisoikeus
Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava Erkki Viero, Tanssiurheiluseura Revontulitanssijat ry puh. 0400 698 974 
11. Virheen oikaisu Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 523/1999, 29§).

Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.

Muissa tapauksissa korjaamispyyntö osoitetaan: Tanssiurheiluseura Revontulitanssijat ry Tietosuojavastaava Erkki Viero, Tanssiurheiluseura Revontulitanssijat ry puh. 0400 698 974, Ounasvaarantie 15, 96400 Rovaniemi